function setUniq() { uniq='pwp_56e7130347abe'; } setUniq();