function setUniq() { uniq='pwp_56e71e9410e14'; } setUniq();