function setUniq() { uniq='pwp_56e8b34186b27'; } setUniq();