function setUniq() { uniq='pwp_58c60859c2e90'; } setUniq();