function setUniq() { uniq='pwp_5c8f1daf05fca'; } setUniq();