function setUniq() { uniq='pwp_5c92f2e092927'; } setUniq();